QQ在线咨询
咨询热线
029-85330604
课程介绍

    迈思特培训部致力于成人实用口语培训和翻译培训

      迈思特成人实用英语课:成人零基础英语、实用英语口语听力、职场英语、商务英语、校园口语、旅游英语、外教一对一英语。

      迈思特金牌口译笔译课:CATTI人事部口译培训、上海英语中高级口译培训、联络陪同口译、会议口译、交替传译和同声传译。                                  迈思特英语,打造西安口译、笔译、口语、BEC的英语实用能力基地!不为光鲜、不为炫技,只为把你塑造成不可取代的行业精英!咨询热线 :029-85330604,17791923823。